A hagyományos és modern kultúra sajátos keveredése teszi Japánt igazán lenyűgözővé, emiatt az idősebb korosztályok nagy része büszke, hogy a szigetországot tudhatja hazájának. De vajon a fiatalabb generáció is ezen a véleményen van? A Nippon Foundation online kérdőívben kb. 1.000 17 és 19 év közötti fiatalt kérdezett meg azon célból, hogy rávilágítson néhány kérdéskörre.

Az egyik talán legizgalmasabb kérdés az volt, hogy mit gondolnak a fiatalok Japánról:

Közel fele azoknak, akik szerint Japán egy remek hely, magyarázatként az ország békés voltát említette, illetve hogy mentes minden viszálytól, így az emberek nyugodtan költhetik el étkezéseiket. További okként sorolták fel a biztonságot, a remek vízminőséget és az influenza járvány kitörését megelőző intézkedéseket. Többen is kihangsúlyozták Japán egyedi kultúráját és a japán konyha bőségét. 6,7% nem kedveli az országot, ők a gazdasági egyenlőtlenségre, a nemi megkülönböztetésre, a feketén tevékenykedő cégek számának megugrására, valamint a nehéz életkörülményekre hivatkoztak.

Arra a kérdésre, miről ismert leginkább az országuk, a fiatalok több mint fele megemlítette a mangát és animét, ezt követően a japán ételeket, a természetet, a közbiztonságot és a békét.

A fiatalabb generációk nagyon tudatosak az ország hiányosságaival kapcsolatban is, mely kérdésre a legtöbben a nemi egyenlőtlenséget, a diplomáciai és gazdasági hatalmat, a minőségi oktatást és a politikai befolyást adták meg válaszként. A nemi egyenlőtlenség kérdése igen szembetűnő, hiszen többségében férfiak kerülnek hatalmi pozíciókba.

A kérdőív arra is rávilágít, hogy a fiatalok érdeklődnek-e szülőhazájukon kívül más országok iránt is. Eszerint a válaszadók több mint fele szívesen felfedezné a világot és megpróbálná a külföldi életet is.

A külfölre költözés iránt érdeklődők 5 indokot jelöltek meg: a legtöbben azt, hogy van olyan ország, amit mindenképpen szeretnének meglátogatni vagy pedig érdeklődnek más országok kultúrái iránt. Sok diák már fiatalon megismerkedik más kultúrákkal, főleg a nyelvtanárok által.

Természetesen, azoknak is nyomós okaik voltak, akik a maradás mellett voksoltak: ők erős érzelmeket táplálnak országuk iránt, remek helynek tartják és a más országokban való letelepedést veszélyesnek gondolják. Nem is csoda, hiszen ha egyszer hozzászoktál a 24 órában nyitvatartó kisboltokhoz, az időben érkező vonatokhoz, a tisztasághoz, és a relatíve alacsony bűnözéshez, nehéz más helyet elképzelni, ahol szívesebben élnél.

A Nippon Foundation kérdőíve azt a következtetést vonta le, hogy a fiatalok egyaránt tisztában vannak nemzetük erősségeivel és gyengeségeivel. Ráadásul megfelelő hányaduk érdeklődik az utazás és ezzel más kultúrák megismerése iránt, amit az is hűen tükröz, hogy a diákok előszeretettel látogatnak inkább a közeli Dél-Koreába, mint saját Disneyland vidámparkjukba.

Forrás: SoraNews24

Feature image: Pakutaso